Styrelsen

 

   Ordförande

Urban Strömqvist
Tel: 070-546 36 31
Marknadskommittén
Repr. GKplus
Repr. UGF

 

Urban Strömqvist 2017
 

  

Vice Ordförande

 Bertil Bengtsson
Tel: 073-035 83 38
Seniorkommittén

 

Bertil Bengtsson
 

  

Ledamöter

Per-Åke Henriksson
Tel: 070-229 18 48
Medlemskommittén
Utbildningskommittén
Juniorkommittén
Per-Åke Henriksson 2017

Thomas Holm
Tel: 070-518 97 35
Medlemskommittén
Utbildningskommittén
Juniorkommittén


 

Thomas Holm 2017

Matilda Johnell
Tel: 070-812 42 65
Tävlingskommittén

 

Matilda Johnell 2017

Annsofie Kämpe
Tel: 076-543 03 29
Klubbhuskommittén

Annsofie Kämpe 2017

Peter Nylund
Tel: 076-141 67 25

 


 

Peter Nylund 2017
 

 

Adjungerad

Tomas Jansson
Greenkeeper
Tel: 018-57 20 49
Bankommittén

Tomas Jansson


Bo Lilje har på egen begäran avgått ur styrelsen.


Styrelsen väljs på Höstmötet och tillträder 1 januari. Du kan vara med och påverka vad som händer i klubben. Styrelseledamöterna är även med i kommittéerna, se respektive kommitté för mer information.

Styrelsens sammanträdesdagar 2017:
11/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5, 14/6, 16/8, 13/9, 11/10, 15/11.

Städdagar
Vårens städdag, 23/4.
Höstens städdag, 22/10.

Vårmöte
23/4 kl 13.00 i klubbhuset.

Höstmöte
7/12 kl 19.00 i klubbhuset.

Valberedning
Leif Unenge, ordf, och Göran Swenson.
Styrelsens representant Per-Åke Henriksson. 

Revisorer, ordinarie
Per Johansson och Sören Densjö 

Revisorer, suppleanter
Thorsten Weman och Göran Swenson.