Seniorkommitté

För att stimulera fler seniorspelare till mer aktivt deltagande i seniorverksamheten hoppas jag att du här finner de delar av verksamheten som du är intresserad av. Se mer under respektive "flik" under Seniorkommittén..

ALLMÄNT

Inom golfvärlden betraktas du som senior när du som kvinna är 50 år (född 1968 eller tidigare) eller man 55 år (född 1963 eller tidigare). Inom klubben finns ungefär 450 seniorer.

Seniorkommitténs styrelse består av Bertil Bengtsson (ordf), Mikael Notting, Sune Olsson och Inge Corse. Kommittén arbetar under styrelsen för att handlägga seniorfrågor avseende verksamhet, budget och tävlingar. Man arbetar med syftet: "Seniorkommittén skall svara för att seniormedlemmarna har möjlighet att utöva och utveckla sitt golfspel samt ges en social, meningsfull och stimulerande fritid. Olika former av golfspel skall beaktas".

Verksamheterna benämns SERIESPEL, OM (Old members) DISTRIKTSMÄSTERSKAP och KLUBBMÄSTERSKAP, BÄSTA SENIORKLUBB, samt Seniorkonferensen (= Säsongsavslutningen). Inge Corse ansvarar för STORA SENIORSLAGET. Dessutom deltager våra seniorer flitigt i GREY TOPS,

Se fortlöpande information som anslås på Seniorernas och Grey Tops anslagstavlor i klubbhuset.

Inom UGF arbetar en särskild seniorkommitté som leder verksamheten inom distriktet. UGFs hemsida har adress: http://www.upplandsgolf.se.