Lektionspriser

Lektion 25 minuter 350 kr
Lektion     50 minuter
650 kr
Motivationspaket
3 x 25 minuter
995 kr
Förbättringspaket
3 x 30 min +
2 x 50 min
1995 kr
Grupplektion Enl. ök Enl. ök

* Rangebollar är inkluderade i priset

Boka tid genom på telefon 070 - 492 35 52, eller maila till pro.vagk@telia.com. Det går även att boka via receptionen på klubben 018-572041