JUNIOR

Medlemsformen JUNIOR är det perfekta medlemskapet för dig mellan 0-21 år. 

+ Du helt fritt på Vassunda GK.
+ Ingen spelrätt behövs. 
+ Tidningen Svensk Golf.
+ Möjlighet till greenfeespel på andra klubbar ingår naturligtvis genom Vassundas medlemskap i SGF. Observera kravet på grönt kort eller officiellt HCP som kan finnas på andra klubbar.
+ Du är alltid försäkrad när du spelar på en SGF-ansluten klubb.

Medlemskap i Vassunda ger möjlighet att få tillgång till Vassundas knatte- och juniorverksamhet. Träning i grupper sker mot tillägg, se information under juniorkommitté.

+ Berättigar till fritt spel på Vassunda GK, vardagar som helger oavsett tidpunkt. Tänk på att den som inte har grönt kort inte får gå själv på banan. Passa på att nyttja banan under lågfrekvent tid (sena eftermiddagar på helger).
+ Berättigar till fritt spel inom GKplus-samarbetet. För detaljer och regler kring samarbetet, se www.gkplus.se
+ Distriktets samtliga klubbar erbjuder normalt under sommarlovsperioden juniorer t.o.m. 17 år som är medlemmar i distriktets klubbar fritt spel måndag - torsdag med start före kl. 13.00 alt. under lågfrekvent tid enligt regler för rabatterad vardagsgreenfee. Se www.upplandsgolf.se för aktuell information.

medlemsformen JUNIOR