Städavgift

Du kan själv påverka om städavgiften ska debiteras eller inte. På Vassunda har vi en vårstäddag (april) och en höststäddag (oktober). Vid städdagen jobbar vi 4-6 timmar med att röja i skogen, laga nedslagsmärken, fixa bunkrar etc. Det räcker att man är med vid ett av dessa tillfällen för att inte debiteras städavgiften.

Om du vet att du har svårt att hinna med vid dessa två tillfällen finns möjlighet till separata uppdrag vid andra tidpunkter på året.

Tillbaka till aktuella medlemsavgifter