PLUS

Medlemsformen PLUS innebär maximal tillgång till klubben och dess samarbeten med andra klubbar.

+ Berättigar till fritt spel på Vassunda GK, vardagar som helger oavsett tidpunkt.
+ Berättigar till fritt spel inom GKplus-klubbarna (GKplus.se). I dagsläget spelar du fritt på vardagar och på helger efter klockan 13.00 på ett stort antal golfanläggningar under perioden 1 maj till 30 oktober. För aktuella klubbar se GKplus.se.
+ Kräver spelrätt (kan köpas på öppna marknaden, klubben har lista på spelrätter till salu, kontakta kansliet för mer information). Klubben har även ett fåtal C-spelrätter som är gratis.
+ Tidningen Svensk Golf.
+ Möjlighet till greenfeespel ingår naturligtvis genom Vassundas medlemskap i SGF.
+ Du är alltid försäkrad när du spelar på en SGF-ansluten klubb.
+ Du har även en medlemsavgiftsförsäkring som skyddar din årsavgift om du blir sjuk.
Tidigare benämndes denna medlemsform 'Fullvärdigt medlemskap'

Tillbaka till aktuella medlemsavgifter


PLUS

Lågupplöst med tagline