FAMILJ

Ni som ej har varit medlemmar i Vassunda tidigare, kan teckna medlemsformen FAMILJ. Ni kan under 2 års tid inneha medlemsformen, därefter hoppas vi att ni kan avgöra vilka andra medlemsformer som passar er bäst.

+ Endast för nya medlemmar i Vassunda GK under max 2 säsonger/år.
+ Omfattar maximalt två vuxna, boende på samma adress, samt deras barn (0-21 år) som bor på samma adress.
+ Fritt spel på Vassunda GK utan begränsningar för hela familjen (grönt kort krav).
+ Inga spelrätter behövs.
+ Tidningen Svensk Golf.
+ Möjlighet till greenfeespel ingår naturligtvis genom Vassundas medlemskap i SGF.
+ Ni är alltid försäkrade när ni spelar på en SGF-ansluten klubb.
+ Ni har även en medlemsavgiftsförsäkring som skyddar delar av er årsavgift om någon blir sjuk.

OBS! Vid onlineanmälan måste varje familjemedlem registreras var för sig så att samtligas personuppgifter kommer med. Totala kostnaden för hela familjen är enligt senaste årsmötesbeslut, exempelvis 7490 kr inför år 2015.

Tillbaka till aktuella medlemsavgifter


medlemsformen FAMILJ