Avgiftsförsäkring

Som medlem i Vassunda GK omfattas du av vår medlemsavgiftsförsäkring.
Försäkringen ersätter betald årsavgift vid olycksfall, mot uppvisande av läkarintyg. Den ersätter månadsvis ej utnyttjad årsavgift och gäller perioden 1 mars - 31 oktober med 30 dagars karens. Skadeanmälan görs till www.folksam.se, som även sköter skaderegleringen. Klubben hanterar inte skadeanmälan.