Klubbhuskommitté

Klubbrum Klubbhus Restaurang
     

  Klubbhus kommittéen; Syftet med klubbhuskommittén är att klubbens egna medlemmar på frivillig basis gör en del underhåll och förskönande åtgärder i och runt klubbhuset. De två städdagarna eller banans dag som vi kallar den är tillfällen då ett större antal medlemmar samlas och gör en beundrandsvärd insats, för att på våren starta upp verksamheten och på hösten avveckla, inför vinter vilan. Däremellan sker ett löpande underhåll för att hålla klubbhus och dess omgivningar fräsch och snygg. Välkommen du också att deltaga. Vi som finns i kommittén är

Annsofie Kämpe, ordf. 076-543 0329  Barbro Fredriksson, 018-342331    Ingemar Jonasson, 08-592 533 11  Mona Neselius 070 7353695
Åke Norin (konsult)                Roland Thalén, tel 018-252049       Pertti Rautio, 070 5349393              Gunnie Lindholm