Rapportering av egen träning

Vassunda GK's juniorverksamhet får kommunalt och statligt ("LOK") stöd för aktiviteter som registreras och sedan rapporteras, rapporteringen sköts av juniorkommittén. Det ger pengar till verksamheten och är ett villkor för att vi ska kunna hålla på, bland annat med inhyrd tränare för träningsgrupperna. De tillfällena rapporteras förstås redan nu av oss i juniorkommitén.

Även för andra aktiviteter har vi rätt till stöd. Villkoren är att vara minst 3 spelare + ledare (om ledaren är stödberättigad så kan denne räknas i de 3 spelarna). Ledaren måste vara minst 13 år dvs många av de äldre spelarna bland juniorerna kan agera ledare.

Om det är 3 som går på banan (eller står på rangen, puttingområdet etc) kan den förälder som skjutsar/hämtar vara ledare.

Aktiviteten ska pågå minst en timme och man ska ha en kort genomgång före aktiviteten och en kort avstämning efteråt.

Det räcker med att prata om "vad ska vi träna på idag, och tänka speciellt på?" det kan vara drives, järnslag, inspel, bunkerslag, puttning etc. Vid slutet av aktiviteten pratar man om hur det gick med dagens träning.

En aktivitet med 3 deltagare + ledare ger ca 50 kr statligt stöd, lite mindre kommunalt stöd, totalt lite knappt 100 kr. Våra golfande 95or har dragit in ganska många tusenlappar de senaste åren och nu kommer nya ungdomar som golfar flitigt!

Vi vill alltså att ni meddelar juniorkommittén via formuläret nedan alternativt skriver ner hos er själva och lämnar in till kansliet "batchvis" när era barn tränar golf!

Vi behöver veta vem som var ledare, vilka som deltog, vad gruppen tränade på, datum och starttid. Vill du skicka/lämna in fler aktiviteter, ladda om sidan!

Gruppledare
Deltagare
Deltagare
Deltagare
Träningens innehåll 
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)