Juniorkommitté

Välkommen till juniorsidorna!

Här hittar du aktuella nyheter och information om juniorverksamheten på Vassunda.

Vi vill väldigt gärna se att fler föräldrar tar en roll i JEK. Det vi framför allt behöver är lagledare för våra träningsgrupper och funktionärer till tävlingar och andra definierade uppgifter. Kontakta någon av oss i JEK och bli funktionär vid klubbens juniortävlingar!

Du som vill veta mer om förbundets satsningar på juniorerna kan läsa mer på Upplands Golfdistriktsförbunds eller SGFs sidor.


Juniorer

Har du frågor, kontakta gärna någon av oss:

Per-Åke Henriksson

Ordf. Juniorkommittén
Ledamot Vassunda GK
Mail: perakehenriksson@hotmail.com