Vårmöte 2018

Välkomna till Vårmötet kl 13.00 i klubbhuset. Det ekonomiska utfallet för 2017 behandlas.

Dag: 22 april 2018
Klockan:13:00 - 14:30
Plats:Kubbhuset
Kategori:Medlem, Kommittéer