Damkommitté

Damkommittén ansvarar för speciella aktiviteter för klubbens alla damer. Bland annat har Vassundadamerna en återkommande tid varje onsdagskväll då vi träffas och spelar golf under avspända och trevliga former. Alla damer är välkomna från yngsta till äldsta oavsett spelnivå. Du som har 36+ är också varmt välkommen!

Har du några förslag på damaktiviteter eller kanske några frågor, eller är du intresserad av att delta i damkommitténs arbete under 2018? Hör i så fall av dig till någon av oss i damkommittén.

Anslut dig gärna till vår Facebook grupp "Vassunda Golfdamer"

Sanna Mareniusson (ordförande)   mobil 070-2762717
Angela Vesterlund    mobil 073-6421330 
Eva Almtorp   mobil 070-5876534