Bankommitté

Bankommittén

Bankommitténs syfte är att sköta och vidareutveckla banan med tillhörande övningsområden till en kvalitét som motsvarar de bästa banorna i distriktet.

Golfbanan skall vara en park- och skogsbana av hög kvalitét där man har en rimlig chans att hitta bollen även när man ligger utanför fairway. Kvalitén skall minst vara på lika nivå som de bästa banorna i distriktet. Större förbättringsarbeten får ej pågå på mer än två hål samtidigt.

Medlemmar

Tomas Jansson, 018 57 20 49
Greenkeeper, Drift av banans skötsel, personalledning, maskinpark

Kenneth Ekstedt
Ledamot, ansvar för vinterarbete och banans dag