Golfbilar

På Vassunda kan du hyra fina golfbilar. Aktuella priser finns på greenfeesidan och avser 18 håls spel.

  • Endast personer med B-körkort får köra fordonet
  • Alkoholpåverkade förare tillåts ej - samma regler som i fordonstrafiken
  • Personer med läkarintyg får reducerad hyra
  • Hyrestagaren skriver under ett avtal i receptionen innan körning och då ska eventuellt läkarintyg uppvisas
  • Nyckel lämnas efter avslutad runda i receptionen eller enligt överenskommelse
  • Skador på fordon ska anmälas så snart det är möjligt

 

Golfbilar juni 2016