Tips om kortare rondtider

Hjälp oss att korta ner rondtiderna!

För att medlemmar, sponsorer, greenfeegäster, du och dina spelkompisar skall känna er välkomna och tillfreds med spelet så vill vi försöka att korta rondtiderna. Här följer några tips för att förkorta dessa utan att stressa.

Vårt mål är genomsnittliga rondtider på 4 timmar!

 TIPS

  • Var beredd att slå då det är din tur. Förbered dig för detta. 2 minuters fördröjning per hål fördröjer ju spelet med 36 minuter.
  • Håll kontakt med bollen framför er.
  • Om ni har ett tomt hål framför er så låt bollen bakom er göra en genomgång. Ge tecken för denna manöver.
  • Om ni har kontakt med bollen framför och de ger tecken till genomgång skall ni genomföra denna. Om ni inte gör detta fördröjer ni spelet för alla bollar bakom.
  • Undvik onödiga spilltider i puttningen.
  • Låt alltid den som är klar slå först.
  • Ta eventuellt upp bollen om du inte kan erhålla det mål du satt upp inför spelet.
  • Slå ut på nästa tee innan du skriver i scorekortet.

    LYCKA TILL