Aktuell baninformation

12 juli 2018
Banan tar sig allt mer och fairways är härligt gröna tack vare vår möjlighet till bevattning, att jämföra med många andra banor som just nu har det väldigt svårt på grund av torkan. Dock har greenerna en bit kvar till det skick som vi är vana att kunna visa upp här på Vassunda Golfklubb. Banpersonalen har därför precis stödsått greenerna 1-6, 8 samt 10-14. Det betyder att just dessa greener behöver vattnas varannan timme på dagtid mellan ca 11 och 18. Bevattningen pågår i 3 minuter.

27 juni 2018
Regnet i midsommar har varit gynnsamt och både greener och fairways har tagit sig.  Klippningen av greenerna är nu nere på 3,1 vilket ger jämnare och snabbare rull, och alla bunkrar är rensade från ogräs. Men totalt sett behöver banan ytterligare några veckor för att nå upp till sitt ordinarie skick. Lägesförbättring gäller tillsvidare på fairway. 

23 maj 2018
Greenerna på hål nr 4, 8, 11, 13 och 14 är nysådda och behöver extra mycket vatten. Därför kommer de tillsvidare att vattnas automatiskt i 3 minuter varannan timme varje dag, utom när det pågår tävling. Eftersom vi samtidigt också just nu har ett väldigt varmt och torrt väder kommer också kvällsbevattningen av hela banan gå igång tidigare än normalt. Så var beredd om sprinklerna går igång!

18 maj 2018
Nu öppnar vi alla 18 hål för spel. De vinterskadade greenerna blir bättre och bättre och de som ligger öppnare börjar bli riktigt bra efter ett par klippningar.
En del arbeten samt regelbunden vattning kommer genomföras lite oftare än vanligt och vi ber er ha överseende med det. Nyhet nr 1 för i år är att vi installerat avstånsmarkeringar i form av tofsar i mitten av fairway som anger avståndet till mitten av green. Vita - 200 meter, gula - 150 meter och röda - 100 meter. Nyhet nr 2 är att vi infört olikafärgade flaggor på greenerna. Vit flagga betyder att flaggan är placerad långt bak på greenen, gul på mittenpartiet och vid röd flagg gäller kort placering. 

9 maj 2018
Det blir allt grönare på greenerna och banchef Thomas Jansson har som mål och förhoppning att vi kan öppna upp hela banan lördag den 19/5!

4 maj 2018
Det går framåt!
Du som spelat de nio öppna hålen har ju sett att 3:ans green som ingått i den "öppna" slingan trots det varit stängd. Men idag har vi öppnat även den för spel! Läget är fortfarande lite skört så var gärna EXTRA noga med att laga nedslagsmärken och gå så lite som möjligt på dem. 

Vi har nu haft 4 hela och 2 halva greener under duk i en vecka. Innan det har vi hålpipsluftat, vertikalskurit i 2 riktningar, hjälpsått, dressat, gödslat och vattnat! Väderförhållandena har inte varit gynnsamma för att gro och återetablera gräset men ändå ser vi att det börjar spira lite under dukarna. Men kommande veckas väderprognos ser mycket lovande ut för att det riktigt ska skjuta fart och börja växa!


28-29 april 2018

Övningsgreenerna är nu öppna och med nya fina flaggor på putt och chip greenen!
Banan öppnar en slinga om 9 hål - hål 1,2, 3,15,16,17,18, 10 & 9. Tidsbokningen på nätet är öppen. Skyltar sitter ute på banan så att du hittar rätt! 

Vagnar och bilar är tillåtna!

Att vi bara öppnar nio hål är för att få ytterligare tid till att få igång de greener som är lite trögstartade efter vintern. Mycket arbete har de senaste dagarna lagts på dressning, luftning m.m. av dessa och nu hoppas vi på lite sol och värme.


Fredag 20 april 2018
Banan tar sig och gräset har börjat växa på de greener som kommit längst. Målet är att öppna åtminstone 9 hål lördag den 28/4. Övningsområden för närspel hoppas vi kunna öppna i mitten av nästa vecka!


Fredag 13 april 2018

Banan är nu nästan helt snöfri. Den tjäle, is och snö som ligger kvar i vissa skuggpartier uppe i skogen räknar Thomas med smälter bort under helgen.


Fredag 6 april 2018

Våren dröjer men det gräs som tittar fram ser bra ut så här långt! 

En glädjande nyhet är att vi har nya fairwayklippare vilket kommer innebära en kvalitetshöjning av våra fairways. Med ställbar klipphastighet får vi en jämnare och bättre kvalitet på klippningen. Snart får vi känna doften av nyklippt gräs igen! 

Gällande datum för öppning av range och bana ber vi att få återkomma i väntan på mer värme!


Vassunda Golfklubb 19 maj 2018
Hål nr 9, 19 maj 2018

Putt och chip green 26 april 2018
Putt och chipgreen redo! 26/4 2018

Greenen hål 18 20/4 2018
Green hål 18, 20/4 2018

Banan 6 april 2018
Nya klipparen! 6/4 2018