Företag

Vassunda hjälper företag som vill profilera sig genom event och nöjen på en vacker och utmanande golfanläggning. Vi erbjuder helhetsupplevelser där du och företaget står som vinnare!

Ni  kan ha allt från endagsevent med företagsgolf och konferens till långsiktiga relationer genom sponsring.

Läs mer om

 

Våra honnörsord är: Tillgänglighet, trivsel, kvalitet, klubbkänsla och flexibilitet.

  • Våra sponsorer skall ha god tillgänglighet till banan och företräde vid bokning av företagsgolf.

  • Vi vill att våra sponsorer skall känna trivsel vilket bl a sker genom att vi tar om hand om dem på ett omtänksamt och personligt sätt med den yppersta service.

  • Det är viktigt att våra sponsorer upplever kvalitet, delar klubbens mål och uppskattar det arbete som görs på hela anläggningen och av vår personal.

  • Våra sponsorer skall vara delaktiga i en stark klubbkänsla och det innebär bland annat att de är väl informerade om vad som händer i klubben.

  • Vi är en klubb som arbetar med flexibilitet vilket betyder att avtalen anpassas till sponsorernas uttalade behov och önskemål.

Företagsgolf startkur299x199

Dammen11